https://www.forsikringforalle.dk/uploads/images/side-nav/2.jpg

AFBESTILLINGSFORSIKRING

  • Sikkerhed inden afrejsen
  • Dækker ved akut sygdom op til afrejsen
  • Dækker ved bl.a. skilsmisse og opsigelse fra fuldtidsjob

 

UNDGÅ ØKONOMISK TAB MED EN GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING
Med en afbestillingsforsikring er du dækket, hvis du må annullere din rejse eller bliver syg op til afrejsen på din ferie. Med afbestillingsforsikringen kan du udskyde din rejse i stedet for at aflyse den, og dermed undgå økonomisk tab. Vi dækker dine udgifter til ændring af flybillet eller refunderer dine udgifter til køb af en ny rejse. 

6% AF REJSENS PRIS eller ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING
En Gouda Afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris. Eller du kan købe en årsafbestillingsforsikring, hvor alle dine ferierejser i et helt år er dækket. Årsafbestillingsforsikringen købes som et tillæg til Goudas Årsrejseforsikring. Uanset hvad du vælger, er du forsikret dig mod det økonomiske tab, som du vil få, hvis du bliver nødt til at afbestille rejsen.  

SKAL KØBES, NÅR DU BESTILLER DIN REJSE
Du skal købe din Gouda Afbestillingsforsikring samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum. Forsikringen dækker selvfølgelig ikke, hvis du afbestiller p.g.a. ændrede rejseplaner eller hvis du fortryder købet af rejsen. Vær opmærksom på, at der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år. 

REJSER DU MED EN GRUPPE?
Rejser du med en større gruppe, kan du vælge en gruppelederdækning.
Kan gruppelederen ikke deltage i rejsen, har alle deltagere
med denne dækning mulighed for at afbestille rejsen. Gruppelederdækningen koster 8 % af rejsens pris.

REJSER I FLERE SAMMEN?
Rejser I op til 20 personer sammen kan alle afbestille rejsen, hvis I vælger at tegne en gruppedækning. Gruppedækningen koster 8% af rejsens pris.

MED EN GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING ER DU DÆKKET HVIS

• du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst

• der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie

• ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan
fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom

• din bolig bliver udsat for indbrud eller brand

• du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt

• du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres

• du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom
må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination

• du bliver skilt/separeret eller ophører samliv

• der forekommer bedrageriske handlinger eller overenstkomststridig
arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed

• du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet

• du skal på „kør selv ferie”, og din bil går i stykker


VÆR OPMÆRKSOM PÅ

• At denne forsikring IKKE kan refunderes, når den er betalt.

• At afbestillingsforsikringen altid skal købes samme dag, som rejsen bestilles eller senest ved indbetaling af rejsens depositum.

• At forsikringen ikke dækker, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på destinationen eller lignende.

• At forsikringen ikke dækker kroniske/eksisterende lidelser eller sygdomme, som var til stede ved tegning af afbestillingsforsikringen.

• At der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år. 

• At hvis der opstår en lidelse, fra du har købt din afbestillingsforsikring, til du skal af sted, som medfører, at du ikke længere kan opnå fuld dækning på din Gouda rejseforsikring, er du dækket af afbestillingsforsikringen – forudsat at din Gouda rejseforsikring og afbestillingsforsikringen er købt samtidig.

FORBEHOLD OVER FOR KRONISKE LIDELSER
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, såfremt årsagen til afbestilling skyldes en kronisk lidelse, der var kendt på det tidspunkt, hvor forsikringen blev købt.

NU HAR DU FORSIKRET DIN REJSE - HVAD MED DIG SELV?
Nu er du forsikret op til afrejse, men hvad med under rejsen? En manglende rejseforsikring kan betyde alt fra irriterende besvær til en stor økonomisk belastning. 

GOUDA ALARMCENTRAL – HJÆLP VERDEN RUNDT, DØGNET RUNDT
Gouda Alarmcentral er vores egen døgnbemandede alarmcentral, som med base i København hjælper rejsende verden over. En kompetent medarbejderstab sidder ved telefonerne, og vi har danske læger, sygeplejersker og kriseteam, som er klar til at rykke ud over hele verden.
Alarmcentralen giver dig hurtig og effektiv hjælp - døgnet rundt, året rundt, verden rundt

 

Du kan dowlode foriskringsbetingelserne her www.gouda.dk/ref.aspx?id=3167